J Beverly Hills Färg System

  • 100ml
  • Variabla blandningsförhållande
  • Alla tre styrande baserna
  • Super Boost
  • Varma och svala bruna komplement
  • Farmaceutiska mikro-pigment
  • 2 Transform Semi Demi
  • Alfanumerisk identifiering
  • Botaniska
  • 5-stegs formuleringssystem